Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2018-12-05

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PSPR-OR-271-10/18                                                                                                 

Tarnów, 03.12.2018 r.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 z p. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, informuję jak niżej:

I. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

1. AUTO-RUCH Sp. J. (oferta numer 1)

Ul. Skrzyszowska 6

33-100 Tarnów

 

Wykonawca  zgodnie z kryterium oceny ofert: „Cena brutto – 60%” i  „Okres gwarancji na wykonaną usługę – 40%” przyznano następującą liczbę punktów:

Nr oferty

Cena 1 roboczogodziny brutto (zł)

Liczba punktów za kryterium „cena   brutto”

Okres gwarancji na wykonaną usługę

Liczba punktu za kryterium Okres   gwarancji na wykonaną usługę %

Liczba przyznanych punktów / łączna   punktacja

Mechanika

 

Elektryka i elektronika

Diagnostyka

 

Obsługa techniczna

 

Naprawy blacharsko-lakiernicze

Naprawy tapicerskie

Wymiana i wyważanie opon

Holowanie   pojazdu (ambulansu)

1

100

55

40

40

55

35

40

50

60,00%

36   miesięcy

40%

100,00%

 

 

II. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

AUTO – RUCH Sp. J. -  Ul. Skrzyszowska 6 33-100 Tarnów

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – „Cena brutto – 60%” i  „Okres gwarancji na wykonaną usługę – 40%”.