Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

RODO - Polityka informacyjna w PSPR Tarnów

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem),  i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zostały przygotowane klauzule informacyjne, które stanowią kolejno załączniki:

Dla ułatwienia realizacji praw osób których dane dotyczą a w szczególności do żądania od administratora dostępu do danych  ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przygotowane zostały odpowiednie wnioski za pomocą których można je zrealizować. Wzory wniosków stanowią załączniki:

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W PSPR Tarnów wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: e-mail: iod@pspr.tarnow.pl
lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych PSPR Tarnów
Al. M.B. Fatimskiej 2
33-100 Tarnów