Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Prawo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego
i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
pobierz plik

USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r.
o systemie powiadamiania ratunkowego
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
pobierz plik

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu
pobierz plik

USTAWA z dnia 11 stycznia 2008 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
pobierz plik

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej
pobierz plik

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
pobierz plik

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych parlamentu europejskiego i rady UE z 27 kwietnia 2016r
pobierz plik

RODO Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_680
pobierz plik

Klauzula informacyjna_dla klientów i kontrahentów_PSPR.pdf
pobierz plik

Klauzula informacyjna_dla pacjenta_PSPR.pdf
pobierz plik

Klauzula informacyjna_monitoring_PSPR.pdf
pobierz plik

Klauzula informacyjna_porozumienia_umowy_zamówienia_przetargi_z oświadczeniem_PSPR.pdf
pobierz plik

Klauzula informacyjna_szczegółowa z oświadczeniem(szkoła ratmed)_PSPR.pdf
pobierz plik