Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2020-12-11

Polska-Tarnów: Karetki
2020/S 242-596567
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Adres pocztowy: al. M. B. Fatimskiej 2Miejscowość: Tarnów

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Kod pocztowy: 33-100 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Powiatowa Stacja Pogotowia ratunkowego w Tarnowie

E-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl Tel.: +48 146217791Faks: +48 146214790

Adresy internetowe:Główny adres: www.pspr.tarnow.pl

 

Pełna treść ogłoszenia nr 2020/S/ 242-596567 znajduje się w portalu BIP