Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia ratunkowego w Tarnowie

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2020-10-21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia ratunkowego w Tarnowie

 

Ogłoszenie nr 600429-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

PSPR-OR-271-5/20

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Nr 600429-N-2020 z dnia 2020-10-21 wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami została zamieszczona w BIP