Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Kategorie: Przetargi publiczne,
Data: 2020-07-13

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

 

Ogłoszenie nr 561286-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

 

PSPR-OR-271-2/20

Tarnów, 13.07.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Nr 561286-N-2020 z dnia 2020-07-13 wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami została zamieszczona w sekcji Załączniki w BIP