Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

NUMER
ALARMOWY

112

POGOTOWIE
RATUNKOWE

999

ue.png

Nowoczesny sprzęt ratujący życie w Tarnowskim Pogotowiu

Kategorie: Aktualności,
Data: 2019-03-01

Pogotowie Tarnowskie od lat dba o jakość udzielanych świadczeń ratowniczych w tym o wyposażenie karetek w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz o wysoki poziom edukacji personelu. Do wszystkich karetek tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego trafił nowoczesny sprzęt ratujący życie. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego jako jedna z pierwszych w kraju zakupiła z własnych środków videolaryngoskopy do wszystkich ambulansów oraz przenośny zestaw do ultrasonografii z głowicą sektorową oraz liniową.  

W pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego szybkie zapewnienie drożności dróg oddechowych ratuje pacjentowi życie.  Szczególnie w sytuacjach nagłych zdarzają się przypadki trudnej intubacji, co może być spowodowane np. budową anatomiczną, urazami, aspiracją treści pokarmowej, obecnością krwi w jamie ustnej. Zastosowanie videolaryngoskopu zapewnia bardzo dobrą wizualizację dróg oddechowych, skraca czas intubacji, nie powoduje urazów związanych z powtarzanymi manewrami tradycyjnym laryngoskopem w przypadku trudnej intubacji. Ponadto, videolaryngoskopia daje możliwości uzyskania na ekranie monitora obrazu wnętrza jamy ustnej i drogi jaką pokonuje rurka intubacyjna.

lumify.jpgvideolaryngoskop.jpgvideolaryngoskop2.jpg

Ultrasonografia jest jedną z intensywnie rozwijających się metod diagnostycznych. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, należy do podstawowego wyposażenia Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Badania przeprowadzone m.in. w ośrodkach w USA, Szwajcarii, Francji, dowodzą praktycznego zastosowania ultrasonografii również w zespołach ratownictwa medycznego. Wynika z nich, że ultrasonografia może stanowić cenne narzędzie usprawniające pracę oraz nierzadko wpływające na zmianę decyzji co do postępowania w stanach nagłych. Mobilne aparaty ultrasonograficzne znalazły zastosowanie również w Polsce w zespołach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Możliwości zastosowania ultrasonografii w opiece przedszpitalnej:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa: ultrasonografia może pozwolić na rozpoznanie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (zwłaszcza w przypadku zatorowości płucnej, hipowolemii) co pozwala na włączenie leczenia przyczynowego. Szczególną grupę stanowią chorzy z nagłym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie aktywności elektrycznej bez tętna (PEA). Badanie echokardiograficzne umożliwia odróżnienie PEA (kiedy nie obserwujemy żadnej czynności skurczowej lewej komory) od tzw. pseudo-PEA. Dopiero badanie echokardiograficzne może ujawnić aktywność skurczową serca, gdy lewa komora kurczy się nieefektywnie, ale mamy do czynienia z tzw. pozorną aktywnością elektryczną bez tętna. Rozpoznanie pseudo-PEA przy pomocy ultrasonografii powinno wpłynąć na decyzję o transporcie do szpitala zamiast wykonywania czynności resuscytacyjnych na miejscu zdarzenia oraz oczekując na pojawienie się tętna.

- urazy: ocena konsekwencji urazu (odma, płyn w jamach ciała). Badanie USG w protokole BLUE (Bedside

Lung Ultrasound in Emergency) w ocenie odmy cechuje się dobrą czułością i specyficznością (98,1% i 99,2%). Zastosowanie powszechnych w medycynie ratunkowej protokołów (FAST = Focused Assessment Sonography for Trauma; PREP = Polytrauma Rapid Echo-Evaluation Program), szczególnie w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wpływać na dalsze decyzje i postępowanie, np. odbarczenie odmy, krwiaka opłucnej, tamponady na miejscu zdarzenia, gdy nie jest możliwe odroczenie tych zabiegów do czasu dotarcia do SOR. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne może być skutecznym narzędziem przy segregacji pacjentów na miejscu zdarzenia (Triage). W przypadku urazów brzucha, krwawienie do jamy otrzewnej w początkowym etapie może pozostać bezobjawowe. Stwierdzenie płynu w jamie otrzewnej pozwala na ukierunkowanie dalszego postępowania. Dzisiejsza technika pozwala na transmisję obrazu oraz ew. konsultację z chirurgiem. Ocena ultrasonograficzna pozwoliłaby na skrócenie czasu od urazu do operacji gdy to by było konieczne. W przypadku urazów serca, przesiewowe badanie ultrasonograficzne stanowiłoby cenne narzędzie przy podjęciu decyzji czy należałoby przekazać pacjenta transportem lotniczym do ośrodka kardiochirurgicznego zamiast do najbliższego SOR szpitala bez oddziału kardiochirurgii.

- tętniak aorty brzusznej: może być objawowy ale również skąpo- lub bezobjawowy. Uwidocznienie dużego tętniaka aorty brzusznej może wpłynąć na decyzję o hospitalizacji zwłaszcza u chorych skąpo- lub bezobjawowych.

-inne: pomoc przy uzyskaniu dostępu naczyniowego, ocena prawidłowego położenia rurki intubacyjnej, ocena grubości nerwu wzrokowego jako czuły marker wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.